შენ.


… არც მე ვიცი რა არის ცხოვრების იქით, არც მე ვიცი რა იწყება მაშინ, როცა მთავრდება ჩვენი სიცოცხლე, მაგრამ ხშირად ამას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მაშინ როცა ჩემი დღე მთავრდება, მთავრდება შენით; ახალი დღეც შენით იწყება და ცხოვრების იქით, რომ არ ვიცით რა არის, მე მაინც ვიცი, რომ ისიც შენთვის და შენით დაიწყება. ჩემთვის ნებისმიერი წერტილის იქით ხარ შენ.

.. არც მე ვიცი რა არის ცხოვრების იქით, არც მე ვიცი როგორი მზე ანათებს “იქ”, ან საერთოდ ანათებს თუ არა, მაგრამ აქ, ნებისმიერ მზეზე თბილი სიტყვებია, შენი სიტყვები.

.. არც მე ვიცი რა არის ცხოვრების იქით, მაგრამ ვიცი რომ გაზაფხული ( კაი მერე რა, ვის არ გახევია შარვალი ), მოკლედ, ვიცი რომ გაზაფხული ყველგან იქნება, სადაც ხარ შენ და ვართ ჩვენ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s